You are here

    • You are here:
    • Home > VISITA AL LAB DE PROTEOMICA DE LA ICTS OMICSTECH

VISITA AL LAB DE PROTEOMICA DE LA ICTS OMICSTECH

VISITA AL LAB DE PROTEOMICA DE LA ICTS OMICSTECH

Activitat per a majors de 18 anys / Actividad para mayores de 18 años
Si us plau, ompliu un formulari per cada persona que assistirà a la visita / Por favor, rellenad un formulario por cada persona que asista al a visita

Dimarts 17 de maig. Dos torns, a les 18:00 i a les 19:00 / Martes 19 de mayo. Dos turnos, a las 18:00 y a las 19:00
La visita té una durada de 50 minuts. / La visita tiene una duración de 50 minutos.

Centre de Regulació Genòmica
C/ Dr. Aiguader, 88
PRBB Building
08003 Barcelona, Spain

Undefined

Informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Les dades personals que proporcioni al CNAG-CRG en registrar-se per a assistir a aquest esdeveniment es processaran amn la finalitat de permetre-li assistir a l'esdeveniment i d'informar-lo sobre els propers esdeveniments rellevants organitzats pel CNAG-CRG.
Responsable del tractament de les teves dades: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Finalitat del tractament de dades: Realitzar la gestió de l'esdeveniment i, en cas de donar el seu consentiment exprés, l'enviament d'informació de nous esdeveniments organitzats pel CNAG-CRG.
Legitimació: El seu propi consentiment.
Destinatari: Tercers amb els quals el CNAG-CRG està legalment obligat a facilitar les dades, inclosos els patrocinadors de l'esdeveniment.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, així com altres drets, d'acord amb la nostra Política de Privacitat. Pot posar-se en contacte amb el responsable de protecció de dades del CRG per correu electrònic en dpo@crg.eu
Si us plau, consulti la nostra Política de Privacitat aquí.


Información sobre el tratamiento de sus datos personales:

Los datos personales que proporcione al CNAG-CRG al registrarse para asistir a este evento se procesarán con el fin de permitirle asistir al evento y de informarle sobre los próximos eventos relevantes organizados por el CNAG-CRG.
Responsable del tratamiento de tus datos: Fundación Centro de Regulación Genómica (CRG)
Finalidad del tratamiento de datos: Realizar la gestión del evento y, en caso de dar su consentimiento expreso, el envío de información de nuevos eventos organizados por el CNAG-CRG.
Legitimación: Su propio consentimiento.
Destinatario: Terceros con los que el CNAG-CRG está legalmente obligado a facilitar los datos, incluidos los patrocinadores del evento.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, así como otros derechos, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Puede ponerse en contacto con el responsable de protección de datos del CRG por correo electrónico en dpo@crg.eu
Por favor, consulte nuestra Política de Privacidad aquí.


AUTORITZO EL CNAG-CRG a la captació i fixació de la meva imatge, mitjançant qualsevol mitjà tècnic o suport, i al tractament i processament d’aquestes imatges. Així com la reproducció, distribució, comunicació pública i sense exclusivitat, de les imatges esmentades, a través de qualsevol procediment i/o mitjà d’explotació conegut, tangible o intangible, en línia o fora de línia, sense límit geogràfic, en temps il·limitat i sense ànim de lucre, amb la finalitat de promocionar i divulgar els continguts de les activitats del CNAG-CRG, pròpies o amb terceres persones, inclosa la comunicació pública a través d‘Internet, les xarxes socials (Facebook,  Twitter, Instagram, YouTube, etc..). El CNAG-CRG respectarà el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, d’acord amb la legislació espanyola vigent.


AUTORIZO AL CNAG-CRG a la captación y fijación de mi imagen, mediante cualquier medio técnico o apoyo, y al tratamiento y procesamiento de estas imágenes. Así como la reproducción, distribución, comunicación pública y sin exclusividad, de las imágenes mencionadas, a través de cualquier procedimiento y/o medio de explotación conocido, tangible o intangible, en línea o fuera de línea, sin límite geográfico, en tiempo ilimitado y sin ánimo de lucro, con el fin de promocionar y divulgar los contenidos de las actividades del CRG, propias o con terceras personas, incluida la comunicación pública a través de Internet, las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc..). El CNAG-CRG respetará el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, de acuerdo con la legislación española vigente.